Wat doen wij?

Mede-Importeur MISAPOR glasgranulaten

MISApor, Bouwen op Glas

 

SEI cvba is sinds 2010 mede-Importeur voor MISApor glasgranulaten.
Dit materiaal wordt reeds lange tijd gebruikt in de stratenbouw in Oostenrijk & Zwitserland als stabilisering, antispoorvorming en vorstkering onder het stratendek.

Later kwam daarbij de industriebouw en sinds 1995 ook de woningbouw en landschapszorg erbij.

 

MISApor glasgranulaten is een milieuvriendlijke isolatiemateriaal geproduceerd uit 100% geosrteerd afvalglas.

 

Het product PERIMETER 10/75 is speciaal ontwikkeld voor de warmte en vochtwerende isolatie van het fundament en de vloerconstructie. Door het gebruik van MISApor glasgranulaten onstaat er een warmte isolatie zonderkoudebruggen en 100% capillair brekend.

 

MISApor glasgranulaten bestrijdt de zwakke punten van de traditionele isolatiematerialen op een eenvoudige en effectieve manier.

 

  • De overtuigende eigenschappen van MISApor spreken voor zich :
  • Duurzaam, Vormvast en Vorstvrij
  • Hoge belastbaarheid tot 50 t/m²
  • Isolerend, Drainerend, en 100% Capillair brekend
  • Licht soortelijk gewicht van 170 kg/m³
  • Inert
  • Geen indringing van knaagdieren en andere ongedierte
  • Onbrandbaar volgens Euroklasse A1

Studie&advies in bouw&energie of renovatie-audits

Renovatie

Om alle mogelijke bouwproblemen vooraf te herkennen (weten=vermijden) kan Sei op uw verzoek langs komen bij u thuis of op de werf voor een complete renovatie-audit. Dit is een energie-audit of analyse van uw woning met eventueel behulp van thermografie (zie ook kwaliteitscontroles) waarbij tevens oplossingen worden aangeboden om aan de start te gaan uw woning te renoveren en hoofdzakelijk te verbeteren in functie van een verlaagd energieverbruik. Sei (tevens ontwerpbureau) zal steeds proberen de esthetiek in acht te nemen en bestaande charmes van het huis te bewaren. We bekijken wat er met de woning mogelijk is en vooral ook hoe dat gerealiseerd kan worden en met welke materialen, waarbij de eerste keuze ecologische bouwmaterialen zijn. Indien niet anders kan of de toepassing gewoon veel efficiënter is anders, kunnen alsnog voorstellen worden gedaan met traditionele bouwmaterialen. In functie van uw budget en met onze jarenlange knowhow, zowel vanuit de theorie als praktische ervaring, zal overlegd worden welke investering voor u de beste oplossing zijn. Specialiteiten zijn het doorvoeren van doordachte energiebesparende maatregelen zoals doorgedreven isolatiegraad, balansventilatie, zonnepanelen, pv-panelen, warmtepomp, regenwater, … het bouwen in houtskelet met isolatiesysteem.

 

Nieuwbouw

In functie van welke bouwfase u reeds bent, kan Sei u verder begeleiden in uw project. Dit gaat van de voorontwerpen in architectuur over technische uitwerkingen tot begeleiding van architect, aannemer en/of u als zelfbouwer (zie ook ondersteuning aan professionelen en zelfbouwers)

U kan ook op afspraak langskomen met al uw vragen en/of plannen. Sei zal u dan verwelkomen in ons woonatelier in een laagenergie gerenoveerde hoeve. Vele van de toepassingen in onze woning zijn mogelijk in elke renovatie.

Kwaliteitscontroles

Sei biedt hoogwaardige kwaliteitscontroles aan, altijd aangevuld met een oplossingsgericht advies, dewelke door Sei, u zelf, of een aannemer kan worden uitgevoerd.

 

Pressurisatietest (onderdruktest of overdruktest) in combinatie met thermografie (of infrarood)
Sei brengt uw huis of kantoor tijdelijk in onderdruk (BlowerDoor ventilator). Dit is vergelijkbaar met een windkracht 4 à 5 beaufort die van alle kanten tegelijk tegen uw huis blaast. Sei kijkt met behulp van thermografie (FLIR infrarood camera) of er verborgen lekken in luchtdichting of isolatie aanwezig zijn. Ook speuren we naar koude bruggen en controleren we of er geen condensatiegevaar bestaat.
Tijdens de test is de architect en ,indien aangesteld, ook de hoofdaannemer aanwezig om er zeker van te zijn dat alles volledig luchtdicht is aangebracht. Nadien stelt Sei een uitgebreid attest op voor elk van de partijen.

 

De kwaliteitscontroles van luchtdichting en isolatie gelden voor zowel in nieuwe als bestaande woningen. Wanneer luchtdichting werd voorgeschreven door de architect is sinds jan/2007 een onderdruktest verplicht.
Passiefwoningen zijn reeds geruime tijd opgelegd om zowel in onderdruk als in overdruk gecontroleerd te worden waarna bij een positief resultaat een officieel attest wordt uitgereikt dat garandeert dat de woning voldoet aan de passiefhuis luchtdichtingsnorm (=0,6 luchtwisseling/u.)

 

Controles en/of ondersteuning tijdens constructiefase
Sei controleert tijdens de bouw op de werf of de gewenste methode en kwaliteit wordt toegepast die Sei of de architect heeft voorgeschreven. Ook hierbij biedt Sei altijd een oplossingsgericht advies.

Ondersteuning aan professionelen en zelfbouwers

Sei helpt de kwaliteit van de uit te voeren werken te verhogen door ondersteuning op de werf bij wijze van controle/advies bezoeken of een dag actief meewerken. Wij geven in alle mogelijke stadia adviezen van schetsontwerpen, technische uitwerkingen tot en met de afwerking en inrichting van uw project. Sei kan daarbij indien nodig beroep doen op een architectenbureau.
Specialiteiten zijn het doorvoeren van doordachte energiebesparende maatregelen zoals doorgedreven isolatiegraad, balansventilatie, zonnepanelen, pv-panelen, warmtepomp, regenwater, … het bouwen in houtskelet met isolatiesysteem.
Sei biedt daarbij in elke bouwfase gespecialiseerde kwaliteitscontroles.

 

Doorgronden architecten plannen en technische ondersteuning
Indien u, als architect of u, als klant met een architect onder de arm, graag neutraal advies krijgt over detailuitwerkingen, koude bruggen, luchtdichting, isolatiegraad,… tot totaal energiebeleid, kan Sei, in overleg met u als architect of met u én uw architect, aanwijzingen geven waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
Sei biedt constructie- en detailtekeningen voor architecten en particulieren om zo verrassingen tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bouwschade door te zware koude bruggen, slechte luchtdichting en constructiefouten, zijn zaken die reeds in een vroege bouwfase kunnen worden voorkomen door goed doordachte en gedetailleerde tekeningen.
Sei kan ook tijdens de cruciale momenten ter plaatse komen om details te begeleiden of om de uitvoerders extra instructies te verschaffen

Verkoop op maat met kwaliteitsmaterialen

Sei beseft dat elk bouwprobleem om een specifieke oplossing vraagt, zo ook de uwe. Luisteren en kijken is dus de eerste boodschap. Vanuit onze kennis en ervaring zoeken we naar een oplossing en bieden we de gepaste materialen aan. Daarbij kiezen we zoveel mogelijk voor ecologische kwaliteitsmaterialen. Enkel indien niet anders kan grijpen we naar traditionele bouwmaterialen, doch ook daar eisen we kwaliteit en Europese makelij om milieu en energie te besparen. U kan zelf onze oplossingen uitvoeren al dan niet met begeleiding of wij stellen u de juiste personen/bedrijven voor in uw regio die het bouwproject kunnen uitvoeren met de kwaliteit die we beogen.

 

Dit bereikt Sei door samenwerking met architecten, plaatsingsbedrijven en leveranciers van verschillende branches en regio’s. Onze leveranciers hebben de gepaste bouwmaterialen in principe steeds in voorraad en bieden leveringsdiensten met kraanwagen op de werf. Sei kan aldus ongestoord bestellingen voor u samenstellen en eenvoudig franco laten leveren. U kan uiteraard ook kiezen om kosteloos afhalingen te doen op ons afhaalpunt hier te Kapelle-op-den-Bos (tussen A12 en E19)

Plaatsingsdienst van isolatiesystemen

De luchtdichtheid van de woning zal steeds de basis zijn waar alle andere verbeteringen op zullen worden afgesteld. Zonder luchtdichting kan u onmogelijk een laag energieverbruik behalen. Luchtdichting wil daarbij niet zeggen dampdicht; een klassiek dampscherm zal zelden worden toegepast. Onze systemen zijn dampremmend of zoveel mogelijk dampopen om de woning te laten ‘ademen’.
is een gespecialiseerd isolatiebedrijf met meer dan 10 jaar ervaring in verkoop en plaatsen van ecologische en duurzame isolatiematerialen. Sinds aanvang heeft zich als peiler gezet onder het isolatiesysteem met cellulose. Welke in 2006 de prijs voor “Energy saving award batibouw 2006” heeft verdiend.
Enkele van de door ons veel gebruikte producten zijn:

 

CELIT 4D/3D onderdak / isolatiebescherming
PRO CLIMA® luchtdichting / damprem
IQ3 cellulosevlokken isolatie
MISAPOR grond- en funderingisolatie
CLAYTEC leemproducten

 

Dankzij deze producten hebben we een belangrijke schakel gevonden naar een optimale energie beheersing / -besparing en duurzaamheid op lange termijn. Samen met onze kwaliteitscontroles is Sei in staat om al onze isolatiewerken te kunnen controleren.
Deze gebruikte materialen en technieken zijn ook toegepast in passiefhuizen en laagenergie woningen in België en de rest van de wereld

Er zijn 2 mogelijkheden:

 

U plaatst zelf PRO CLIMA® luchtdichting;
Sei biedt u de materialen aan en u plaatst zelf al dan niet met een korte begeleiding ter plaatse. Indien u wenst zorgen we tevens voor de nodige machines om eenvoudig en professioneel aan de slag te gaan. Als u klaar bent met de werken komen we langs en plaatsen we de iQ3® cellulosevlokken met inblaastechnieken achter de PRO CLIMA® luchtdichting. Nadien doen we een thermografische onderduktest om de werken te controleren.

 

U vertrouwt deze specifieke werken volledig toe aan Sei;
Een van onze medewerkers komen bij u langs en voeren de werken uit. Na afloop zal een kwaliteitscontroletest door Sei worden uitgevoerd aan de hand van onderdruk en infrarood, waar u bij zal zijn eventueel samen met de architect en de hoofdaannemer om er zeker van te zijn dat alles volledig luchtdicht is aangebracht. Nadien krijgt u hier een verslag van toegestuurd.

 

Bij alle door ons uitgevoerde werken zijn de subsidies en premies van toepassing.
www.energiesparen.be

Integratie organische vormgeving maakt ruimtelijk design

Sei maakt unieke ontwerpen met een eigen karakter, aangepast aan uw leefsfeer.

 

Vertel ons u persoonlijke wensen, dromen en ideeën dan gaan we samen met u, uw ideeën verwoorden in ruimtelijke designs zowel voor renovaties als bij nieuwbouw. In goed overleg met u als klant ontstaat er een wisselwerking die altijd uniek is.
Als u al een globaal idee heeft, maar niet weet of dat wel mogelijk is, kunnen we u bijstaan in het technisch uitwerken ervan. We hebben ruime ervaring in het aanbrengen van organische elementen in een bestaande woning of kantoor. Samen met de ervaring van ecologische bouwmethodes creëert dit een totaal nieuwe sfeer in het ruimtelijk ontwerp.
Sei kan, indien nodig, de voorontwerpen doorgeven aan een nauw samenwerkende architect dewelke het project verder kan leiden door zijn volgende fases, steeds met de mogelijkheid om beroep te doen op onze technische kennis.

‘Final touch’ door kunst en uniek ontworpen lichtobjecten door Roos Van de Velde

Bezoek de website www.roosvandevelde.com

Link met andere nuttige bouwsites

Sei werkt met veel bedrijven samen dewelke telkens een onderdeel vormen in de bouw op hun specifiek terrein. Deze zijn terug te vinden op onderstaande lijst. Tevens vindt u hier collega-adviseurs en/of plaatsingsbedrijven alsook steunbiedende bedrijven waarop Sei een beroep kan doen, waarbij achter die bedrijven steeds nog een heel arsenaal buitenlandse adviseurs staan. Op die manier bieden wij steeds de meest vooruitstrevende bouwmethodes aan, waar wij, belgen dikwijls een puntje aan kunnen zuigen.

 

www.energiesparen.be: alle premies in de bouw
www.ebiwa.be: houtskelet zelfbouwpakket leverancaier
www.isoproc.be: importeur isolatiesysteem
www.casaprima.be: aannnemer laagenergie- en passiefbouw in bio-ecologiesch houtskelet
www.vibe.be: Vlaams instituut voor bio-ecologische bouwen en wonen
www.passiefhuisplatform.be: forum over passiefhuizen
www.stroomop.be: verdeler & plaatser balansventilatie & import pelletkachels
www.lage-energiewoning.be: zonne-energie, pv-panelen, wamtepompen
www.roosvandevelde.be: ‘final touche’
www.ecopower.be: uw echte groene stroom leverancier in Vlaanderen

Wat is ons doel ?

Sei staat voor kwaliteit, neutraliteit, milieubewust, energievriendelijk, persoonlijk. Bij ontwerp integreren we daarbij maar al te graag de natuur alsook uw levenswijze.
Sei zal steeds laagenergie of passiefbouw promoten met houtskeletbouw of renovaties in die richting.
Bouwen & renoveren is noodzakelijk. Met Sei aan uw zijde vraagt u ons u te helpen om uw budget zodanig te investeren dat de impact van uw droomhuis op het milieu kan worden verminderd én u overtuigd geraakt dat dit tegelijk uw energiefactuur drastisch zal verlagen of zelfs tot nul! herleiden met kleine bijkomende inspanningen.

 

Sei heeft haar ultieme doel bereikt als u als klant dermate tevreden bent dat u zelfs het aangename gevoel krijgt met een S-ei te zitten : hoe kan ik de rest van de wereld laten weten dat er zoiets bestaat als ‘Sei’?!

Wie zijn wij ?

Wannes Thienpont is als wiskundige na een 1ste jaar kandidatuur architectuur de wereld van ecologisch bouwen ingestapt in een coöperatieve samenwerking met bouwkundig ingenieur Paul Eykens. Wannes is reeds sinds 1997 actief bezig in deze sector. Ruimtelijke vormgeving en ecologie vormen de rode draad in zijn leven.

Roos Van de Velde is sinds 1982 actief als kunstenares in haar eigen gecreëerde wereld van porselein, licht, schilderijen, interieurs en tuinen en vormt daarbij perfect het complementaire deel in Sei cvba. Voor de iets gevoeligere mens biedt zij haar persoonlijke website aan : www.roosvandevelde.be.

 

‘Sei’ is één van de Japanse vertalingen voor ‘natuur’ in de betekenis van de natuur in synergie met emotie in kunst, architectuur en design alsook in het algemeen welzijn.

Tel:
+32 15 711 661
+32 497 544 706
 
Oxdonkstraat 160
1880 Kapelle-op-den-Bos
België
E-mail:
info@sei.be